Straja Cetatii Medias

 

Cinstiţi şi nobili oaspeţi bine aţi venit

Cu drag şi bucurie avem a vă aduce la cunoştinţă că în Anno Domini 1999,o ceată de tineri cavaleri, cu mare pricepere în mânuirea spadei dar şi a vorbelor alese, dimpreună cu preaiubitele lor domniţe, hotărât-au să se strângă laolaltă spre a aduce bucurie în sufletele dumneavoastră.
Prin cântece şi danţuri se vor întrece, în lupte de arme năstraşnice se vor arunca; arme care în vremuri de mult apuse deopotrivă au curmat dar au şi adus pace şi linişte. Aşadar nobili oaspeţi daţi ascultare minunatelor poveşti ce urmează, poveşti în care frumuseţile acelor vremi vor prinde din nou suflare,  dorind cu toţii să le păstram vii. Astfel a luat naştere Ordinul Cavalerilor de Medias, hărăzit să ducă mai departe a obiceiurilor medievale rost, aduse nouă spre cunoaştere de cavalerii şi domniţele de demult. Totusi dorim a vă aduce la cunoştinţă domniilor voastre că nobilii cavaleri dar şi domniţele lor, au deasemenea alese îndeletniciri în viaţa de zi cu zi. Astfel câţiva sunt pricepuţi în a scoate din adâncurile întunecate ale pământului spiritul de foc ce ne încălzeşte iarna vetrele şi ne pune mâncare caldă pe masă, altul este un vestit pielar, altul se joacă cu „fulgerul” vechilor zei care ne luminează nopţile târzii şi pline de pericol, altul e meşter vechi în taina sculpturii bătrânului paltin dar nu se dă în lături nici de la fierul muntelui vrăjit, altul e isusit în arta oratoriei şi câţi mulţi alţii. Si să nu credeţi că am uitat domniţele! Soţii şi mame, surori şi prietene mereu neobosite în a face pe plac nobilior cavaleri, sunt neîntrecute în mânuirea acului şi foarfecei, din mâinile lor ieşind veşminte minunate, mâini care sub sfântul jurământ al lui Hipocrate aduc linişte şi alinare celui în suferinţă. Tot ele sunt neîntrecute în arta cântului şi strofei năzdrăvane, pricepute în a citi sufletul oricărui om şi a vedea dincolo de armura ce ascunde o inimă vitează. Aceştia sunt , precum v-am spus Ordinul Cavalerilor de Mediaş împreună cu domniţele lor. Si de aveţi plăcere să cunoaşteţi mai mult, vă invităm cu mare drag să ne vizitaţi mai departe cetatea în care aţi pătruns, acolo unde ne veţi putea cunoaşte pe fiecare în parte, aflând după placul domniilor voastre istoria plină de aventuri, fapte măreţe şi hazlii, poveştile de dragoste şi intrigile de la curte, care ne-au marcat existenţa şi ne-au adus azi în faţa domniilor voastre, povestind despre cât de neînfricat am luptat şi cât de aprig am iubit.

Cu Plecaciune !